جستجو
US Dollar
FA
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "فارکس چیست"

 فارکس چیست؟
نظر ها  (0) فارکس چیست؟
فارکس یک بازار جهانی می باشد که افراد را مجاز می کند دو ارز یا واحد پولی را در برابر هم معامله بنمایند. اگر این نظر را دارید یک ارز در مقابل ارز دیگر قویتر خواهد شد و آن ارز را خریدید و در پایان نظر شما درست باشد ، شما سود می کنید. اگر تا حالا به کشور های دیگر مسافرت کرده باشید ، متوجه شده اید که معمولاً باید یک غرفه صرافی در فرودگاه پیدا کنید و مبلغی که با خود آورده اید را به ارز کشوری که وارد آن شده اید تبدیل نمایید.