جستجو
US Dollar
FA
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "انواع پیرسینگ ناف"

نظر ها  (0) خرید پیرسینگ ناف
سوراخ کردن ناف (پیرسینگ ناف) یکی دیگر از اقداماتی است که افراد برای زیبایی انجام می دهند اما پیرسینگ ناف (سوراخ کردن ناف) دوره بهبود طولانی دارد و به همین خاطر مستلزم رعایت مراقبت های بهداشتی و پزشکی بیشتری می باشد.